arrow left1/6arrow right

36 הבית ברחוב נגה 8

רחוב נגה 8, כרמליה.

אדריכל: לאופולד קרקואר, 1938.

אדריכל השימור גיורא סולר יוביל את הסיור בשכונת כרמלייה שיתמקד בסיפורו של הבית הראשון ברחוב נגה. סולר יספר את תולדות הבית שתוכנן על ידי לאופולד קרקואר, מהאדריכלים החשובים של הסגנון הבינלאומי שפעל בארץ החל מאמצע שנות ה־20, ויציג חומרים מתוך תיק התיעוד המקדים שערך למבנה, בהם תצלומים ומסמכים היסטוריים.

בסיור יתייחס סולר גם למאפייניה האדריכליים של השכונה, שתוכננה על ידי ריכרד קאופמן בשנות ה־30 כ"עיר גנים", ולמאבק לשימור הבית ברחוב נגה 8 שהובילו תושביה.

משך הסיור כשעה.

 

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אין צורך ברישום

סיור פתוח

אין צורך ברישום
שישי, 29.11, 12:00
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו