arrow left1/4arrow right

62 בניין המדעטק

נקודת מפגש: בכניסה למדעטק מרחוב שמריהו לוין 25, הדר.

אדריכל: אלכסנדר ברוולד, 1912. תכנון גן המדע ושטחי החוץ: וכמן אדריכלים ומייזליץ כסיף אדריכלים, 2011; שיפוץ ותוספות למבנה: וכמן אדריכלים, 2017.

הזדמנות להכיר את בניין הטכניון ההיסטורי, המשמש מאז 1983 כמוזיאון מדע לילדים, ולגלות את איכויותיו האדריכליות. בסיור עם אדריכל עמוס וכמן יסופרו תולדות הבניין וחשיבותו בהיסטוריה החיפאית, באדריכלות הישראלית ובתולדות הציונות ויוצגו עבודות השיפוץ והתוספות השונות שנוספו למבנה בשנים האחרונות: בניית מתחם ה-fab-lab במבנה הסדנאות ההיסטורי, שיפוץ קומת המסד של המבנה הראשי ותוספת המעלית, חשיפת גג הסיסטרנה – מאגר המים ההיסטורי – בגן הצפוני ועוד.

משך הסיורים כ־50 דקות.

 

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
סיור ברישום מוקדם

2 סיורים ברישום מקודם מוגבל ל־50 משתתפים

סיור ברישום מוקדם
שבת, 30.11, 13:30לא נותרו מקומות
להרשמה signup arrow
שבת, 30.11, 14:30לא נותרו מקומות
להרשמה signup arrow
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו