arrow left1/2arrow right

58 בינלאומי וקוסמופוליטי

נקודת מפגש: רחוב התשבי 23.

סיור עם אדריכלית השימור נעה שק, תושבת השכונה ועורכת סקר השימור לכרמל הצרפתי ולרמת התשבי מטעם המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. הסיור יתמקד במבנים בולטים בשכונה, במאפיינים של הסגנון הבינלאומי בכרמל הצרפתי ובמופע המקומי של הסגנון הבינלאומי הערבי.

הסיור יעבור ברחובות התשבי, עובדיה, בית אל, היובל וטשרניחובסקי, לצד בתים שתכננו אדריכלים שונים עבור בעלי בתים ממגוון קבוצות ועדות המשקפות את המגוון הקוסמופוליטי של חיפה המנדטורית.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אין צורך ברישום

סיור פתוח

אין צורך ברישום
שישי, 29.11, 14:00
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו