arrow left1/2arrow right

60 באוהאוס על הכרמל – סימפוזיון

היכל עיריית חיפה, רחוב חסן שוקרי 14.

סימפוזיון בינלאומי של המרכז לחקר המורשת הבנויה ע״ש אבי ושרה ארנסון בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון בשיתוף עם עיריית חיפה. בסימפוזיון יציגו דוברים מגרמניה, מאוסטריה ומישראל את מחקריהם על המודרניזם הגרמני והאוסטרי, וידונו במקומה של חיפה כצומת השפעות קולוניאליות, מרכז אירופיות ומזרח תיכוניות על אדריכלים ומתכננים שפעלו בפלשתינה המנדטורית בכלל ובחיפה בפרט.

הסימפוזיון בתמיכת אוניברסיטת אנהלט, קרן באוהאוס דסאו ופורום תרבות אוסטריה.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
הרשמה דרך אימייל

הסימפוזיון ייערך באנגלית ופתוח לציבור בהרשמה מראש.

הרשמה דרך אימייל
חמישי, 28.11, 09:00 - 17:30
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו